Núdzový stav platí už aj pre ambulancie!

Pridané 14. mája 2020 | Článok -

Dňa 15. marca 2020 vláda vyhlásila núdzový stavu na všetky štátne nemocnie, avšak neskôr ho rozšírila aj na tie súkromné. S účinnosťou od 18. apríla 2020 sa vyhlásenie núdzového stavu rozšírilo aj na ambulancie.

Núdzový stav platí ako pre držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecných, tak aj pre držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovaných ambulancií.

Čítajte VIAC TU. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv