Manažment antibiotickej liečby v ambulancii všeobecného lekára

Pridané 14. júla 2022 | Článok -

Prezentácia MUDr. Kataríny Kováčovej o manažmente antibiotickej liečby nájdete nižšie. Pripravuje sa aj ČLÁNOK. Budeme vás informovať.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv