Mladí praktici


Mladí praktici sú mladí lekári a mladé lekárky zaradení/é do odboru Všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári a všeobecné lekárky do 5 rokov po atestácii. Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.

Čo robíme?

Postupne uverejňujeme informácie o vzdelávaní v odbore, informácie užitočné pre prax a novinky o aktuálnom dianí.

Za svoju prioritu považujeme rozširovanie našich kruhov o mladých lekárov a lekárok, propagáciu odboru Všeobecné lekárstvo, podporu mladých kolegov a kolegýň vo vzdelávaní.

Radi prijímame nových aktívnych členov z radov rezidentov a rezidentiek a mladých všeobecných lekárov a lekárok, ale i skúsených starších sympatizantov, ktorí sa zapájajú do vzájomnej komunikácie aj cestou sociálnej siete Facebook, kde úspešne funguje naša diskusná stránka s názvom Mladí Praktici Slovensko.

Medzinárodná spolupráca

Sme aktívni aj v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov a lekárok prvého kontaktu v Európe. Patríme do hnutia Vasco da Gama Movement, ktoré každoročne organizuje stretnutia mladých praktikov v rámci prekonferencie VdGM pred európskou konferenciou WONCA.

Spolu s ostatnými mladými praktikmi z Európy sa zúčastňujeme na medzinárodných aktivitách a výmenách názorov (Fórum VdGM), snažíme sa inšpirovať iných a zároveň preniesť to najlepšie z Európy k nám.

Slovenská spolupráca

Každoročne prezentujeme aktivity Slovenských Mladých Praktikov na výročnej konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách formou workshopu. Každý rok sa náš workshop teší vyššiemu záujmu. Spolupracujeme aj na odborných workshopoch iných organizácií. Tešíme sa, že tento rok 2020 organizujeme už 2. Dni Mladých praktikov.

Chcete sa stať jedným/jednou z nás? Mať informácie o aktuálnom dianí a môcť sa deliť o informácie a skúsenosti so svojimi mladými kolegami a kolegyňami? Staňte sa členom/členkou Mladých Praktikov Slovensko.

Hľadáme tiež nadšencov, ktorí by mali záujem zapojiť sa do organizácie slovenských aj zahraničných aktivít. Ak sa vás týka čokoľvek z toho, ozvite sa na adresu: mladipraktici@ssvpl.sk

Tešíme sa na vás.

MUDr. Peter Lipovský - Prezident Mladí praktici Slovensko

MUDr. Peter Lipovský – Prezident Mladí praktici Slovensko

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv