VdGM Prekonferencia WONCA 2014 v Lisabone

Pridané 22. decembra 2014 | Článok -

V dňoch 1.-2. júla 2014 sa v kongresovom centre v Lisabone v Portugalsku uskutočnila prekonferencia hnutia Vasco da Gama Movement pri príležitosti 10.výročia založenia organizácie VdGM, združujúcej mladých všeobecných praktických lekárov do piatich rokov po atestácii a lekárov zaradených v tomto odbore.

Prekonferencia predchádzala 19.tej európskej WONCA konferencii, ktorá prebehla na rovnakom mieste 2.-5. júla pod názvom Nové cesty pre všeobecnú prax a rodinné lekárstvo.

Prekonferenciu otvárali slávnostné príhovory nesúce sa v duchu myšlienky „Plávajúc moriami doteraz neprebádanými“ ,ktorá vystihovala aktivity organizácie mladých praktických lekárov Vasco da Gama Movement od dní jej vzniku až po desiate narodeniny. Mladým praktikom sa prihovoril prezident organizácie VdGM Harris Ligidakis z Talianska a motivoval nás všetkých svojím nadšením, odhodlaním a chuťou aktívne pracovať v prospech všeobecného lekárstva v duchu hesla: Mysli globálne,konaj lokálne!

Svoje otváracie príhovory predniesli tiež prezident Európskej WONCA Job FM Metsemakers z Holandska , prezident Portugalskej asociácie všeobecného a rodinného lekárstva Joao Sequeira Carlos a vzácny hosť prezident svetovej organizácie všeobecných lekárov WONCA Michael Kidd z Austrálie.

Po slávnostnom otvorení prekonferencie sme sa my – mladí lekári rozdelili do jedenástich skupín. Európska rada tvorená národnými delegátmi z európskych krajín a desať medzinárodných diskusných skupín,kde tvorivo pracovali a debatovali na témy ako „Nové cesty pre všeobecné a rodinné lekárstvo“, kde sa preberala napr. telemedicína.

Iná skupina vyzdvihovala vtipným a nápaditým spôsobom vidiecke všeobecné lekárstvo a poukázala na čaro izolovaných všeobecných ambulancií, tak inšpiratívne až mal človek chuť presne toto zažiť!

Z diskusií vzchádzali motivujúce myšlienky ako napr. „Inšpirujte sa, učte sa jeden od druhého a malými krokmi meňte svet!“, čo nabádalo k medzinárodnej spolupráci,výmene skúseností a zavádzaniu inovácií do praxe. Do diskusných skupín boli zapojení aj traja slovenskí mladí praktici.

V medzinárodne skupine číslo dva pracovala mladá všeobecná lekárka Andrea Kyšková z Bratislavy pod vedením britskej facilitátorky Claire Thomas. Formou brainstormingu sa venovali manažmentu vo všeobecnom lekárstve,zavádzaniu noviniek do praxe, vyzdvihli potrebu personalizovanej a komplexnej starostlivosti o pacienta a komunikácie s ním.

Nová mladá generácia všeobecných lekárov odprezentovala svoje nápady v skupine prinášajúcej zmeny „Changemakers“ skutočne originálnym, vtipným a nápaditým videom. Mladá kolegyňa Daniela Geljenová z Bratislavy sa zapojila do diskusnej skupiny číslo tri organizovanej nemeckou facilitátorkou Ilse Hellemann. Ich hlavná téma bola komunikácia a problémy v komunikácii medzi lekárom a pacientom, lekármi navzájom, lekármi a poisťovňami, médiami atď. Hladali riešenia každý jeden pre svoju krajinu.

Daniela hodnotí diskusiu veľmi pozitívne, nakoľko má teraz lepši rozhľad, čo sa deje v iných krajinách, s akými problémami sa stretávajú. Spoločne hľadali riešenia a zhodli sa na tom, že čo sa týka Slovenska, nutne potrebuje legislatívne zmeny na to, aby aj všeobecní lekári mali dostatok kompetencií „riešiť“ a liečiť svojich pacientov bez preskripčných a indikačných obmedzení v takom enormnom rozsahu ako to je teraz…

Podľa Daniely Geljenovej v porovnaní s ostatnými krajinami, Slovensko má najmenej kompetencií pre všeobecných lekárov, pretože nie sú považovaní za špecialistov ako je to v zahraničí, čo je chyba. Kolega Štefan Krnáč pôsobiaci v Hriňovej a Banskej Bystrici aktívne diskutoval v skupine číslo sedem na tému zdravotnej starostlivosti poskytovanej v primárnom kontakte.

Národným delegátom Slovenska v Európskej rade VdGM som bola ako predsedníčka Mladých Praktikov Slovenska ja – Ľudmila Resutíková, mladá všeobecná lekárka z okresu Veľký Krtíš, zo všeobecnej ambulancie v obci Želovce.

Pred kolegami z Európskej rady a nezávislými pozorovateľmi som predniesla ročnú správu o fungovaní organizácie Mladých Praktikov na Slovensku,ktorej vedenie som v apríli 2014 prevzala od našej zakladateľky Lenky Bachratej z Bratislavy. Pri prezentácii som sa zamerala na potrebu získania a motivácie mladých lekárov do odboru všeobecného lekárstva napr. aj formou webovej prezentácie naších lokálnych i medzinárodných aktivít a zviditeľnenia možnosti výmenných pobytov cestou hnutia VdGM. V Holandsku zhrnuli propagáciu všeobecného lekárstva medzi mladými jednoduchou vyzývavou vetou „Make the general practice sexy!“ ,čo asi nepotrebuje preklad 🙂

Po vypočutí a prediskutovaní inšpiratívnych prezentácií všetkých kolegov prišli na rad ďalšie povinnosti, vrátane voľby nového výkonného výboru hnutia Vasco da Gama Movement, odhlasovania miesta konania Fóra VdGM 2015 vo februári v írskom Dubline,či prekonferencie VdGM 2015 v tureckom Istanbule .

Najdôležitejšou voľbou bol nový prezident VdGM, ktorým sa stal veľmi aktívny charizmatický rodinný lekár z Írska Peter Sloane. Peter prevzal štafetu od posledného prezidenta Taliana Harrisa Ligidakisa, ktorý dynamicky pracoval s nadšením,entuziazmom a chuťou robiť veci inak a lepšie, čo sa mu nepochybne podarilo.

Európska rada a výkonný výbor VdGM rozšírili medzi všetkých ostatných mladých lekárov na prekonferencii 2014 „VdGM Lisabonský Vírus 2014“ , ktorý všetkých nakazil neskutočným nadšením a chuťou meniť veci k lepšiemu a skúsiť to inak. A tak sme všetci pri záverečnej prezentácii s hudbou vstali, tlieskali, tancovali ….. a odniesli si z auditória množstvo energie a inšpirácie do práce. Presne podľa hesla „ Mysli globálne, konaj lokálne!“

Tieto emotívne zážitky z prekonferencie i mnohé odborné informácie z konferencie WONCA 2014 sme ako mladí lekári mohli získať len vďaka podpore SSVPL SLS.

S priateľským pozdravom MUDr. Ľudmila Resutíková,

Predsedníčka Mladých Praktikov Slovenska

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv