Môže byť lekárovi uložený výkon pracovnej povinnosti mimo zdravotníckeho zariadenia?

Pridané 22. novembra 2020 | Článok -

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu súvisiacu s druhou vlnou koronavírusu COVID-19 a nedostatkom zdravotníckeho personálu predpokladáme, že na kompetentné orgány (napr. okresné úrady), ktoré sú oprávnené na vydávanie písomných príkazov na vykonávanie pracovnej povinnosti sa bude obracať čoraz viac poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s nedostatkom kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov. V nadväznosti na to môže byť lekárovi doručený príkaz na výkon pracovnej povinnosti.

Čítajte VIAC TU. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv