Možnosti a zákonné limity kompenzácie zvýšených nákladov na dezinfekciu a ochranné pomôcky v ambulanciách v čase krízy

Pridané 7. mája 2021 | Článok -

TÉMY:

Pandemická situácia spojená s koronavírusom zvýšila nároky ambulancií na dezinfekciu a používanie ochranných a dezinfekčných pomôcok lekárov, zdravotných sestier ale aj pacientov.

Respirátory, dezinfekčné prostriedky, germicídne žiariče, návleky na obuv pre pacientov a ďalšie ochranné pomôcky môžu predstavovať zvýšené výdavky pre ambulancie.

Môžu sa tieto zvýšené náklady priamo alebo nepriamo pretaviť do cenníkov v ambulanciách, alebo aké možnosti ambulancia má tieto náklady si kompenzovať?

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv