Nová povinnosť pre poskytovateľov – zabezpečiť interný systém hodnotenia bezpečnosti

Pridané 10. februára 2020 | Článok -

Od 1.1.2020 je účinná vyhláška č. 444/2019 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Táto vyhláška prináša pre poskytovateľov povinností, na základe ktorých by mali zabezpečiť bezpečnosť pacientov.

Vzhľadom na rozsiahlosť danej problematiky sa  tomto článku zameriame len na poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. V článku sa dozviete, aké oblasti sa hodnotia v rámci bezpečnosti pacientov pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež v ňom nájdete naše odporúčania pre poskytovateľov, ako splniť požiadavky obsiahnuté vo vyhláške.

Čítajte viac tu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv