Novela zákona o liekoch pokutuje za ovplyvňovanie výberu konkrétnej lekárne lekára, ale aj lekáreň

Pridané 3. marca 2022 | Článok -

Novela zákona č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o liekoch“) priniesla sprísnenie komunikácie lekára s pacientom v súvislosti s predpisovaním liekov a následného ovplyvňovania pri výbere lekárne.

Právny predpis sankcionuje nielen protiprávne konanie, ktorého sa v tejto súvislosti môže dopustiť lekár, ale aj konania lekárne, a to aj bez ohľadu na ich úmysel.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv