Očkovací kalendár na rok 2020 pre povinné pravidelné očkovanie

Pridané 21. decembra 2019 | Informácia -

TÉMY:

Vyhlášku MZ SR č. 442/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii  a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov si môžete stiahnuť nižšie. Predmetná novela nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Stiahnite si vyhlášku kliknutím na modrý odkaz:

ZZ_2019_442

Dôležité odkazy

wonca.net World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

vpl.sk Všeobecný praktický lekár

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Podujatia

Ďakujeme našim partnerom

medius idl

SSVPL v číslach


40 rokov
spoločnosti 1979 – 2019

1361 členov
SSVPL

od r. 2016
riadny člen WONCA

1085 účastníkov
na konferencii SSVPL


l