Ako zmeniť údaje v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?

Pridané 21. decembra 2019 | Článok -

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa môže slobodne rozhodnúť, že ukončí svoju činnosť a požiada o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

V akom časovom predstihu musí lekár o zrušenie požiadať? Komu má adresovať svoju žiadosť a aké náležitosti musí spĺňať? Pozor! Samosprávny kraj vám môže zrušiť povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia aj priamo zo zákona.

Čítajte viac TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv