Odborný zástupca ambulancie – 2. časť

Pridané 15. augusta 2022 | Článok -

Postavenie odborného zástupcu ako zamestnanca

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dôležité je vedieť aké postavenie má odborný zástupca v rámci ambulancie.

V najbližších riadkoch sa pozrieme spoločne na to koľko odborných zástupcov môže mať ambulancia a tiež v akom postavení vykonáva odborný zástupca svoju činnosť. ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv