Odchodné a odstupné pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom

Pridané 17. októbra 2022 | Článok -

Pri skončení pracovného pomeru vzniká zamestnancovi v určitých zákonom stanovených prípadoch nárok na odstupné alebo odchodné.

Nakoľko aj ambulancie a lekárne vystupujú v postavení zamestnávateľa, nemali by na tieto zákonné nároky zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zabudnúť.

V najbližších riadkoch vám prinášame prehľad podmienok pre nárok na odchodné a odstupné a tiež na ich zákonom stanovenú výšku. ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv