Overení dodávatelia OOPP: doplňte zásoby

Pridané 24. apríla 2020 | Článok -

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

Výbor SSVPL na zasadnutí dňa 18. apríla 2020 sa rozhodol, že pomôže Vám pri zabezpečovaní osobných ochranných pracovných pomôcok. Členovia výboru vás budú informovať o dodávateľoch OOPP, ktorí ponúkajú kvalitné ochranné pomôcky za primerané ceny, a zároveň, sú overení našimi členmi výboru.

Veríme, že vám táto pomoc uľahčí prácu v dnešných náročných časoch.

Za pomoc pri vybavovaní objednávok ďakujeme spoločnosti I.D.L. Company s.r.o.

S pozdravom

MUDr. Peter Makara

prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva


Objednávky môžete posielať e-mailom na idl@idl.sk alebo telefonicky 0918 569 890.

Informácie nájdete aj na: https://www.idl.sk/ochranne-zdravotne-pomocky

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv