Všeobecný lekár nemôže odmietnuť pacienta, ktorý spadá do jeho územného obvodu

Pridané 24. apríla 2020 | Článok -

Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Takúto dohodu poskytovateľ uzatvára s pacientom.

Poskytovateľ však nemôže odmietnuť uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z hocijakého dôvodu a s každým novým pacientom. O aké dôvody ide, s akým novým pacientom nemôže odmietnuť uzatvorenie dohody a aké sankcie vám môžu byť udelené sa dozviete v článku. Pre viac kliknite SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv