Pacient nebol na očkovaní proti COVID-19 a chce od vás potvrdenie? Pozor na trestnoprávnu dohru!

Pridané 21. septembra 2021 | Článok -

Aktuálne sa od júla 2021 vykonáva v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a v ambulanciách pediatrov očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

V súvislosti s pandémiou sa zavádza viacero opatrení, ktoré zohľadňujú aj to, či je osoba zaočkovaná alebo nie.

Povedzme si, človek je tvor vynaliezavý a práve za účelom zabezpečenia si uplatňovania menej prísneho režimu voči sebe sa snaží nájsť rôzne spôsoby ako to dosiahnuť. Môže sa stať, že požiada svojho všeobecného lekára o vystavenie falošného potvrdenia o tom, že očkovanie prekonal. Dokonca mu za to bude chcieť poskytnúť peniaze. S takýmto konaním môže byť spojená trestnoprávna zodpovednosť pacienta, ale aj samotného lekára.

V najbližších riadkoch Vám poskytneme informácie, ktoré pre Vás môžu byť užitočnou pomôckou ako pacientovi vysvetliť, čoho sa môže takýmto konaním dopustiť, ak sa dostanete do takejto situácie.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv