55. Nitrianske lekárske dni

Kedy: 3.11. - 4.11. 2022 | Kde: Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

Spolok lekárov Ponitria so svojimi partnermi pri príležitosti 70. výročia vzniku Spolku lekárov Ponitria Vás srdečne pozýva na kongres 55. Nitrianske lekárske dni s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 4. novembra 2022 v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

Hlavnou témou konferencie je Multidisciplinárny prístup v manažmente pacienta v období pandémie COVID- 19 a  kazuistiky.

S hlbokým presvedčením veríme, že účasť na tejto konferencii prijmete a svojou osobnou prítomnosťou podporíte odbornú verejnosť pri odovzdávaní si poznatkov.

So srdečným pozdravom

MUDr. Marián Bakoš, PhD, MPH

prezident Spolku ponitrianskych lekárov

Chirurgická klinika  NITRA