Nenávratný finančný príspevok pre zriadenie ambulancie. Ako na to?

Kedy: 29.9. 2022 | Kde:

Ministerstvo zdravotníctva SR sa rôznymi prostriedkami snaží o stabilizáciu a rozvoj siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti (všeobecný lekár pre dospelých a pediatri), ktorá je dlhodobo poddimenzovaná a stav sa neustále zhoršuje a nedarí sa to zastaviť.

Jedným z navrhovaných prostriedkov sa má stať poskytnutie nenávratných finančných príspevkov. Pôjde o sumy 50.000 EUR až 60.000 EUR.

Nárok na získanie príspevku bude určovaný podľa viacerých kritérií. Závisieť to bude napríklad v akom okrese a v ktorom meste sa bude ambulancia otvárať. Alebo napr. nestačí zamestnať nového lekára v existujúcej ambulancii, ale musí sa otvoriť nová ambulancia a mnoho iných detailov, o ktorých budeme vo webinári hovoriť.

O príspevok je možné požiadať až po zverejnení výzvy Ministerstvom zdravotníctva SR elektronicky cez formulár žiadosti.

Nosné body:

  • Kto môže požiadať o nenávratný príspevok a kde to zistím?
  • Kedy, ako a u koho sa žiada o nenávratný príspevok a kde to zistím?
  • V akej výške sa bude príspevok poskytovať?
  • Kto a v akých splátkach ho bude vyplácať?
  • Na čo môžem a nemôžem použiť poskytnutý príspevok?
  • Aké podmienky musím plniť po poskytnutí príspevku?
  • Ako je to s kontrolou a prípadným vrátením príspevku?
Diskusia: Na konci vysielanie je priestor pre otázky účastníkov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik

Nenávratný finančný príspevok pre zriadenie ambulancie. Ako na to?