Ako sa brániť, ak sa pacient rozhodne nahrať lekára bez jeho súhlasu?

Kedy: 25.4. 2024 | Kde:

Dátum a čas vysielania: 25.04. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: 

-> JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

-> Mgr. Kataríne Uhrinová – právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/gBoKazvJAJA?feature=share

Anotácia témy: Mobilné telefóny umožňujú ľuďom čokoľvek si fotiť, nahrať v zvukovej podobe alebo natočiť video. Na rodinnej oslave alebo doma v rodine sa nad tým nikto nepozastavuje. Čo ak sa pacient rozhodne nahrať lekára, ktorý ho ošetruje? Pre lekára to môže byť nepríjemná situácia a hneď si položí otázku, či pacient na to potrebuje jeho súhlas. Vysvetlíme vám, čo robiť v prípade, že s vyhotovením záznamu nesúhlasíte a napriek tomu to pacient robí. Dozviete sa, či môžete za takýchto okolnosti odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť a na čo by ste určite nemali zabudnúť.

Nosné témy :

  •       Čo je to vyhotovenie a zverejnenie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu obsahujúceho podobizeň, prípadne iné osobné údaje lekára?
  •       Rozdiely medzi vyhotovením a použitím zvukového/audiovizuálneho záznamu.
  •       Je na vyhotovenie a zverejnenie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu potrebný súhlas lekára?
  •       Môže si pacient vyhotoviť a zverejniť takýto záznam aj bez súhlasu lekára?
  •       Čo robiť v prípade, ak si pacient súhlas s vyhotovením záznamu nevyžiadal a záznam vyhotovil bez vedomia lekára?
  •       Trestnoprávna rovina vyhotovenia a zverejnenia audiovizuálneho záznamu z vyšetrenia bez súhlasu lekára – sankcie, ktoré pacientovi hrozia v zmysle Trestného zákona.
  •       Môže lekár odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť? Vystavuje sa v takom prípade nejakému riziku?

Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/qmre7HTaxoVNegGYWLa1gY