43. výročná konferencia SSVPL

Kedy: 13.10. - 15.10. 2022 | Kde: Hotel Bellevue, Horný Smokovec

PRIHLÁSTE SA KLIKNUTÍM SEM. 

Dôležité termíny

15. 6. 2022 – posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
30. 6. 2022 – posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
15. 7. 2022 – oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na www.ssvpl.sk a www.idl.sk
20. 9. 2022 – uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk a www.ssvpl.sk