NOVÝ TERMÍN: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Kedy: 16.7. - 18.7. 2020 | Kde: Kongres Hotel Chopok, Demänovská dolina

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Kongres Hotel Chopok, Demänovská dolina

Dátum konania

16-18.07.2020

Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov kongresu zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Svoje požiadavky zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Účastnícky poplatok poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL, SSPO a majú uhradený ročný členský poplatok.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4407 4030
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 11132020
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím: marcela.idlbekova@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením ARS CME podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
31. 5. 2020 – posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15. 6. 2020 – oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
31. 5. 2020 – posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
31. 5. 2020 – posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
30. 6. 2020 – uverejnenie definitívneho programu na www.obezitologia.idl.sk

Veľmi sa tešíme, že sa stretneme už v júli, a ďakujeme Vám za všetku prácu, ktorú robíte s cieľom udržať pacientov v bezpečí počas tejto veľmi ťažkej doby.