TÉMY:

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2024

Kedy: 19.4. - 20.4. 2024 | Kde: Bardejovské Kúpele

Poplatky a registrácia

Informácie o poplatkoch a registráciu nájdete na stránke organizátora: idl.sk

Program

Abstrakty