Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Kedy: 21.4. - 22.4. 2023 | Kde: Kongresový hotel Alexander, Bardejovské Kúpele

Obličky a metabolický syndróm

Hlavné témy podujatia:

  1. Kardiologické komplikácie u pacientov s obezitou
  2. Diabetes a obezita
  3. Pacient s obezitou z pohľadu internistu
  4. Výživa v obezitológii
  5. Dermatologická problematika u obéznych pacientov
  6. Verejné zdravotníctvo a boj s pandémiou obezity
  7. Ošetrovateľstvo a obezita
  8. Kazuistiky z obezitológie
  9. Workshopy s praktickými ukážkami diagnostiky obezity a jej komplikácií

Prihlášky k aktívnej účasti:

Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záver) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 28.2.2023

Registrácia pasívna účasť:

Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie

Dôležité termíny

28. 2. 2023 – posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15. 3. 2023 – oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
15. 3. 2023 – posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
31. 3. 2023 – posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
10. 4. 2022 – uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk

PRE VIAC INFORMÁCIÍ A REGISTRÁCIU KLIKNITE SEM.