INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Hepatológia a diabetológia

Kedy: 15.5. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF SZU

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu

Spoločnosť klinickej farmakológie, o. z. SLS

vás pozývajú na

 

VÝZNAM A PRÍNOS INOVATÍVNEHO VEDECKÉHO VÝSKUMU

Hepatológia a Diabetológia

 

KDE? SZU v Bratislave, Limbová 12, Bratislava – Kramáre, 13.03.2019 od 14.00 do 17.00

Program:

 15.05.2019 (B 107) od 14.00 do 17.00

  • Hepatológia – Prof. MUDr. J. Holomáň, CSc.
  • Diabetológia – Doc. MUDr. K. Rašlová, CSc.

Odborný garant projektu: Prof. MUDr. J. Holomáň, CSc., v. r.

VSTUP: zdarma

Ďalšie informácie dostanete na: jozef.holoman@szu.sk a INOLIEK 1 – uvod

Aktívna účasť lekárov na každom z prednáškových blokov je v súlade s platnými predpismi spojená  so získaním 3 kreditov CME. Potvrdenia o účasti pre potreby zápisu CME kreditov sa vydávajú pri ukončení daného bloku.

(Zdroj foto: Adobestock.com)