INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Vakcíny a Infektológia

Kedy: 12.6. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF SZU

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu

Spoločnosť klinickej farmakológie, o. z. SLS

VÝZNAM A PRÍNOS INOVATÍVNEHO VEDECKÉHO VÝSKUMU

Vakcíny a Infektológia

Kde? SZU v Bratislave, Limbová 12, Bratislava – Kramáre

Program: 

12.06.2019 (B 107) od 14.00 do 17.00

  • Vakcíny – Prof. MUDr. Z. Krištúfková, CSc., MPH
  • Infektológia – Prof. MUDr. P. Jarčuška, CSc.

Odborný garant projektu: Prof. MUDr. J. Holomáň, CSc., v. r.

VSTUP: zdarma

Ďalšie informácie dostanete na: jozef.holoman@szu.sk a INOLIEK 1 – uvod

Aktívna účasť lekárov na každom z prednáškových blokov je v súlade s platnými predpismi spojená  so získaním 3 kreditov CME. Potvrdenia o účasti pre potreby zápisu CME kreditov sa vydávajú pri ukončení daného bloku.

(Zdroj foto: Adobestock.com)