TÉMY:

Krokovačka 2023

Kedy: 19.5. 2023 | Kde: Kuchajda, Bratislava

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) pri príležitosti Medzinárodného dňa rodinných lekárov organizuje už piaty ročník podujatia KROKOVAČKA.

Krokovačka ponúka jedinečnú príležitosť stretnúť sa s lekármi aj mimo ich ambulancií. Bratislavská Kuchajda je ideálnym prostredím na neformálne a príjemné rozhovory nie len o chorobách či diagnózach. Ale aj o prevencii. Netreba nič viac, len dobrú náladu a pohodlnú obuv a hor sa na krásnu spoločnú prechádzku okolo jazera.

Okrem lekárov budú na podujatí aj partneri so svojimi prezenčnými stánkami, u ktorých sa bude takisto dať edukovať o zdravom životom štýle. Ich stánky nájdete pri amfiteátri (vchod od VIVO!).

Návštevníkov čaká aj spestrenie programu v podobe tomboly.

15:00 – Registrácia účastníkov
15:10 – Otvorenie podujatia
15:15 – Prezentácia partnerov a konzultácie s lekármi
16:00 – Prezentácia golfu ako najzdravšieho športu pre udržiavanie kondície

16:15 – Tanečné vystúpenie Salsation so Silviou Zuštákovou
16:30 – Nordic Walking s Annou Saskovou zo SNWA
16:45 – Lekárska rozcvička
17:00 – Kráčanie okolo jazera Kuchajda
17:30 – Tombola
18:00 – Ukončenie podujatia

Iniciátorom Krokovačky je Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), ktorej cieľom a predmetom činnosti je okrem iného aj podporovať myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a realizovať jej ciele pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, pestovať úctu k lekárskemu povolaniu a jeho vykonávateľom.

Medzi významné ciele patrí aj spolupráca na realizácii celospoločenských preventívnych programov a podieľať sa na výchove pacientov z hľadiska podpory zdravia, prevencie, včasnej diagnostiky a liečby ochorení. SSVPL si ako svoju vlastnú akciu na prevenciu vytvorilo podujatie Krokovačka.

Prihlásiť sa môžete priamo na stránke https://www.krokovacka.sk