Mikroimunoterapia v ambulatnej praxi

Kedy: 11.11. 2023 | Kde: Seminarhotel Springer Schlössl Tivoligasse 73 1120 Wien

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

dňa 11. novembra 2023 Vás srdečne pozývame na základný seminár: Mikroimunoterapia v ambulatnej praxi.

Prednášateľka a lektorka: Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD. Prezidentka Slovenskej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti, Lektorka MeGeMIT

Synopsis úvodného seminára:

  • Podpora a liečba imunitného systému, ako základný postup v liečbe ochorení v integratívnej medicíne
  • Prehľad o fyziológii imunitého systému
  • Charakteristika princípu pôsobenia a účinku mikroimunoterapie
  • Základné mikroimunoterapeutické prípravky
  • Uplatnenie a aplikácia mikroimunoterapie v praxi
  • Laboratórne monitorovanie imunity: Úvod do diagnostiky LyTy
  • Riešenie modelových príkladov z praxe (kazuistiky)
  • Repetícia náročných tém
  • Zoznam siete kontaktných údajov pre komunikáciu, konzultácie a prevádzku ambulancie, ktorá poskytuje mikroimunoterapiu
  • K základnému semináru pridávame samostatnú tému: Liečba akútneho ochorenia na Sars COv2, post syndrómu, long syndrómu a liečba ako prevencia ochorenia najmä pre zdravotníckych pracovníkov.

Seminár bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Po absolvovaní základného seminára, účastník obdrží príslušný certifikát, ktorý je akreditovaný Rakúskou lekárskou komorou (10 kreditov za 8 hodinový seminár).

Prihlásiť sa môžete na https://megemit.org/