Mladí praktici v Tatrách

Kedy: 25.6. - 26.6. 2021 | Kde: Hotel Bellevue, Horný Smokovec