Veľký sprievodca vystavovania ePN pre špecialistov a všeobecných lekárov

Kedy: 23.2. 2023 | Kde:

Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária

Hosť: MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Anotácia témy: Elektronická práceneschopnosť – ePN bola od 01.06.2022 zavedená zákonom. To znamená, že lekári môžu uznať pacienta práceneschopným aj novým spôsobom, a to elektronicky.

Od 01.06.2022 do 31.05.2023 však lekári ešte stále môžu používať aj starý spôsob uznávania práceneschopnosti, a to cez vyplnenie päťdielneho papierového potvrdenia.

Nevyhnutným predpokladom vystavenia ePN je to, aby sa lekár zapojil do systému elektronickej PN – ePN.

Výhodou zavedenia ePN je to, že lekár už nemusí vystaviť papierové potvrdenie a cesta pacienta tak smeruje rovno domov, aby sa liečil. Pacient tak nemusí doručovať papierové potvrdenie o práceneschopnosti zamestnávateľovi, neoznamuje ukončenie práceneschopnosti, nežiada o náhradu mzdy a iné.

Pri vystavení ePN si lekár a iné inštitúcie potrebné údaje vymenia elektronicky a pacient si svoju ePN môže kontrolovať online.

Od 01.06.2023 bude elektronické vystavovanie ePN už povinné.

  • Sú na to lekári pripravení?
  • Ako si lekári doposiaľ zvykli na uvedenú elektronickú komunikáciu?
  • A ako je to s vystavením ePN lekárom špecialistom?

Nosné body webinára: 

-> Čo bolo dôvodom zavedenia ePN?

-> Ktoré predpisy sú pre lekára dôležité, keď sa povie ePN?

-> Ktorý lekár môže vystavovať ePN?

-> Hrozia lekárovi v súvislosti s vystavovaním ePN nejaké riziká/sankcie?

-> Ako lekári zvládli prechod na ePN?

-> Naozaj ePN uľahčila prácu lekárom a čas pacientom?

-> Aké nedostatky ePN ešte treba odstrániť?

Tešíme sa na vašu účasť 23.februára 2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní). Webinár sledujte tu: https://youtube.com/live/Ud-4VQC1llw?feature=share