Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v škole

Pridané 21. apríla 2022 | Článok -

V školách budú môcť žiakom poskytovať zdravotnú starostlivosť zdravotnícki pracovníci. Vyplýva to z novely školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) účinnej od 15.1.2022.

Autori návrhu hovoria o riešení problémov z praxe, keď žiakom nemal kto v škole či školskom zariadení poskytnúť potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.

V súvislosti s novelou sa však pozrieme na právne aspekty tejto situácie a to najmä na to, či škola môže byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ako sa vysporiada s potrebou informovaného súhlasu.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv