Prečo prechod k elektronickej forme vedenia zdravotnej dokumentácie nie je taký jednoduchý

Pridané 18. marca 2024 | Článok -

Zdravotná dokumentácia, spôsob jej vedenia, či otázka okruhu osôb, ktoré môžu do nej nahliadať, predstavuje pre mnohých alchýmiu. A právom. Právna úprava je na viacerých miestach nedomyslená alebo príliš chaotická.

V dnešnom článku sa budeme venovať možnosti viesť zdravotnú dokumentácia výlučne v elektronickej forme.

Prečítajte si článok na mediprávnik.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv