Prednášky z XXXX. Výročnej konferencie SSVPL 2019

Pridané 7. mája 2020 | Článok -

Prednášky z XXXX. Výročnej konferencie SSVPL 2019 si môžete pozrieť tu (kliknite na: XXXX. Výročná konferencia SSVPL 2019 – nižšie):

 

https://www.meditrend.sk/podujatie/ssvpl2019/

 

V roku 2020 vás radi privítame na 41. Výročnej konferencii SSVPL 2020. Prihláste sa tu: https://www.idl.sk/konferencie/41-vyrocna-konferencia-ssvpl

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv