Prosíme o pomoc pri zastavení šírenia infekcie koronavírusom: buďte na ambulantnom telefóne

Pridané 11. marca 2020 | Článok -

Vážení kolegovia, Vážené kolegyne,

Chcem Vás poprosiť o pomoc pri riešení súčasnej situácie v súvislosti so šírením infekcie koronavírusom, aby ste v rámci Vašich ordinačných hodín v súčasnej situácii boli plne k dispozícii na ambulantnom telefóne.

Dôležité je, aby pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze (bez symptómov), alebo so symptómami, pacienti NECHODILI k nám do ambulancií alebo do nemocničných zariadení.

Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste uprednostnili predpis chronickej liečby pomocou e-receptov. Chránite tak nielen seba, ale aj všetkých pacientov, ktorí navštívili ambulanciu z iných dôvodov.

Pri akomkoľvek podozrení pacienti zavolajú buď nám (čo bude najpravdepodobnejšie) alebo na info-linky. Následne bude odoslaný lekár v špeciálnom ochrannom odeve k pacientovi, priamo doma mu odoberie vzorky, a zároveň posúdi, či jeho zdravotný stav vyžaduje hospitalizáciu alebo karanténu v domácom prostredí.


Chcem sa poďakovať prezidentovi SLK, MUDr. Mariánovi Kollárovi a viceprezidentke SSVPL,  MUDr. Michaele Macháčovej, ktorí dňa 5.3.2020 na mimoriadnom stretnutí ohľadom koronavírusu na MZ SR s pánom predsedom Pellegrinim, ktorý je súčasne poverený aj vedením rezortu MZ spoločne s jeho pracovným tímom komunikovali základné problémy nás lekárov a žiadali pomoc štátu pre nás lekárov pri zvládaní tejto situácie. Výsledkom sú aj štandardy, ktoré Vám boli zaslané.

Jedným z hlavných problémov, na ktoré opakovane upozorňoval pán prezident Kollár je nemožnosť objednať si respirátory FFFP3. Dostali sme však prísľub, že pán premiér v čo najkratšom čase nájde distribútora, aby sme si daný respirátor mohli objednať.

Preskripciu chronických receptov s preskripčným a indikačným obmedzením (ak je to potrebné) adresujte na špecialistu, ktorý ich naordinoval.

Pravidelne Vás budeme informovať o nových aktualitách ohľadom koronavírusu. Tak si držme palce, aby sme koronavírus dostali pod kontrolu. Nás VLD čaká ťažké obdobie.

MUDr. Peter Makara

prezident SSVPL

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv