Odporúčania pre lekárov ohľadne informovaných súhlasov

Pridané 11. marca 2020 | Článok -

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, no udelenie informovaného súhlasu zo strany pacienta je nevyhnutné pri každom poskytnutí zdravotnej starostlivosti (okrem prípadov, ktoré sú presne vymedzené v zákone) a to bez ohľadu nato, o aký druh zdravotnej starostlivosti v danom prípade ide.
Pri tejto problematike sa v praxi môžu vyskytnúť viacero situácií, na ktoré máme riešenia. V prípade, ak máte záujem o informované súhlasy pre vašu ambulanciu, pokojne sa nám ozvite na tel. č. 0948 075 965 alebo mailom na podpora@medipravnik.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv