Sme jediní, ktorí majú viac – starostlivosť o pacientov sme nezredukovali!

Pridané 1. decembra 2021 | Článok -

Tlačová správa (Bratislava, 1. decembra 2021)

V súčasnosti máme na Slovensku 2 – 3 krát viac pacientov s COVID-19 ako v predošlej vlne a ich nápor musia v prvej línii zvládať všeobecní lekári.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva sa zásadne ohradzuje voči medializovaným informáciám a tvrdeniam špecialistov, podľa ktorých sa zhoršuje dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti všeobecnými lekármi pre dospelých.

„Tvrdenia, že viacero praktických lekárov počas pandémie nového koronavírusu neordinuje, alebo svojich pacientov posiela v akútnom stave do najbližšej nemocnice, sú zovšeobecňujúce a zavádzajúce. Zhoršenie dostupnosti je spôsobené najmä  nárastom starostlivosti o pacientov s ochorením Covid-19, nie našou nečinnosťou,“ konštatuje prezident SSVPL MUDr. Peter Makara a zdôrazňuje, že pri súčasných opatreniach, keď sa v nemocnici tzv. „biela medicína“ zminimalizovala na poskytovanie výhradne akútnych výkonov, práve všeobecní lekári sú tí, ktorí  v segmente zdravotníctva ošetrujú alebo vykonávajú  „červenú“ aj „bielu“ medicínu. „Aj špecialisti robia iba bielu medicínu a aj tú obmedzili,“ dodáva.

Sme v prvej línii, nie „prvý terč“ pri hľadaní vinníkov…

Všeobecným lekárom zostalo na rozdiel od kolegov celé spektrum pacientov. Dnes sa starajú o pacientov kapitovaných a nekapitovaných, o chronikov, aj o obrovské množstvo covidových pacientov.  „Špecialisti covidových pacientov riešia minimálne, nemocnice zasa dnes riešia už len covidových pacientov. Ale my riešime všetkých. Hypertenzie, chronické ochorenia, covid, bežné infekcie… Prirátajme k tomu  elektronické objednávanie pacientov – na úrovni vyťaženého callcentra, administratívu, vypisovanie PN a ich odosielanie poštou na SP, zamestnávateľom a pod., objednávanie liekov, nákup zdravotníckeho materiálu, sledovanie a prispôsobovanie sa aktualizovaným   nariadeniam a vyhláškam.“

Jeden deň v ambulancii…

Realistický obraz pracovného dňa všeobecného lekára ponúkol rozhovor v Denníku N so všeobecnou lekárkou Slávkou Trojákovou. V ambulancii trávi čas od siedmej ráno do pol štvrtej, a následne do ôsmej hodiny večer vybavuje emailovú a portálovú komunikáciu s pacientmi, telefonuje im, odpovedá na sms. K tomu treba pripočítať online semináre a školenia. Ak spočíta všetkých pacientov – tých, ktorí fyzicky prišli do ambulancie, s tými, ktorých rieši telefonicky, cez emaily a sms, tak ich je asi sto denne. „Toto je bežná realita v každej ambulancii všeobecného praktického lekára,“ reaguje MUDr. Peter Makara.

Čakajte, ste v poradí…

Najčastejšou výhradou smerom k práci všeobecných lekárov zo strany pacientov je výhrada, že sa nedovolajú do ambulancie. Nikto však nehovorí o číslach, koľkým pacientom telefón lekári zdvihnú.  Po zavedení telemedicíny dnes volá do ambulancií všeobecných lekárov tri krát viac ľudí ako predtým a personálne zdroje v nich sú vyťažené.

„Tvrdenie, že lekári nie sú dostupní telefonicky nie je pravdivé, rovnako aj mne pacienti vravia, že sa nemôžu dovolať k špecialistom. Dôvod je jednoduchý, linky sú preťažené, nedá sa telefonovať naraz s troma pacientami. Takže sú aj takí, ktorí sa nedovolajú, respektíve im to nevyjde na prvý alebo druhý pokus,“ hovorí Peter Makara.

„Možnosti dovolať sa k všeobecným lekárom budú ešte horšie. Ak by sme vybavovali len telefonáty, mailovú a sms-kovú komunikáciu, nezostal by nám žiadny čas na pacienta,“ hodnotí súčasnú situáciu charakterizovanú nárastom počtu infikovaných hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné praktické lekárstvo MUDr. Adriana Šimková.

Manažment v ambulanciách všeobecných lekárov je dnes náročný, ale väčšina lekárov podľa MUDr. Šimkovej, pracuje na viac ako na sto percent. Zároveň však upozorňuje, že aj všeobecní lekári dnes majú možnosť fungovať v ambulanciách podľa princípov covid automatu.

„Dňa 25.11. 2021 bol vydaný Štandard pre poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti aj s bodom o reprofilizácii ambulantnej starostlivosti. Funguje tiež na princípe semafora – zelená, oranžová, červená. V prípade vyššieho stupňa semafora teda aj ambulantní lekári môžu odložiť u pacientov výkony, ktoré sú odkladné. A tu nám môžu špecialisti, ktorí nás kritizujú naopak pomôcť napr. preskripciami liekov, kontrolnými vyšetreniami pacientov po návrate z nemocnice a podobne,“ objasňuje MUDr. Šimková.

V tlačovej správe TASR s názvom Lekári špecialisti poukázali na problémy pacientov s praktickými lekármi z 30. 11. 2021 napríklad pneumologička Marta Hájková priblížila, že lieky môže pacientovi predpísať praktický lekár, ktorý je k nemu bližšie ako špecialista. „Pani doktorka zabudla napísať, o aké lieky ide, aj špecialisti môžu predpísať lieky na e-recept, dokonca môžu napísať liečbu na celý rok. Pacient teda nemusí nikam cestovať, ak špecialista využíva všetky dostupné možnosti (e-recept a iné moduly eZdravia). Ak je to pneumologická a nie iná liečba, nevidím dôvod prečo ju majú písať všeobecní lekári, tí sa majú teraz venovať hlavne pacientom s COVID 19,“ argumentuje prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Makara.

Správanie sa pacientov nedokážeme ovplyvniť

Podľa skúseností všeobecných lekárov za spomínané problémy s náporom pacientov na urgenty či záchranky je často môže aj unáhlené správanie sa pacientov. „Sám som mal pacienta v liečbe, bez závažných príznakov, ktorého som pravidelne telefonicky kontaktoval a po dvoch dňoch mi, oznámil, že bol na urgentnom príjme nemocnice, pretože si chcel overiť svoj stav. Veľa pacientov si volá záchranku bez konzultácie so všeobecným lekárom, a toto je naozaj rozmer, ktorý nemôžeme ovplyvniť,“  uvádza príklad doktor Makara.

Skúsenosti lekárov hovoria aj o tom, že mnohí pacienti svojho lekára ani nekontaktujú, liečia sa doma a v prípade zhoršenia stavu idú rovno na urgentný príjem nemocnice. „Ak k nám neprídu a ani o ich zdravotnom stave nič nevieme, tak ich predsa nemôžeme ošetriť!“

Nehádžme všetkých do jedného vreca…

Podľa prezidenta Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva MUDr. Petra Makaru je dôležité, ak príde k pochybeniam práce či starostlivosti všeobecného lekára, hovoriť priamo o konkrétnych prípadoch, negeneralizovať  a nehádzať všetkých všeobecných lekárov „do jedného vreca“.

„Pri našom pracovnom vyťažení a nasadení si to nezaslúžime. Na základe údajov od zdravotných poisťovní, jediný segment, v ktorom výrazne stúpla záťaž sú všeobecní lekári pre dospelých. Oproti roku 2019 na 120 a viac percent. Naopak, záťaž špecialistov klesla. Odmietajú pacientom predpisovať lieky a nám všeobecným lekárom dávajú „domáce úlohy“ v podobe predpisovania žiadaniek na RTG pľúc alebo odber krvi, teda vyšetrenia, ktoré môžu zrealizovať aj sami, keď ich potrebujú ku kontrolnému vyšetreniu. Ak by sektor špecializovanej ambulantnej starostlivosti robil všetko, čo potrebuje sám a nedelegoval úlohy na nás, mali by sme viac času na pacientov s COVID 19, ktorých špecialisti neošetrujú.“

MUDr. Peter Makara uvádza aj ďalší zásadný protiargument, že pri kontrolách VÚC chýbalo v ambulanciách možno jedno promile všeobecných praktických lekárov.

„Všeobecní lekári vždy stáli a stoja v prvej línii a podobné zovšeobecňujúce a ničím nepodložené tvrdenia pôsobia demotivujúco. Reakcie na ne nás oberajú o energiu, ktorú by sme mohli venovať pacientom,“ uviedol na záver MUDr. Peter Makara.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv