Svitá v prípade transparentnosti rozhodovania poisťovní o osobitných úhradách na lepšie časy?

Pridané 1. februára 2022 | Článok -

Človek je od svojej prirodzenosti nastavený veci kritizovať. V tejto disciplíne sme majstrami aj keď príde na posudzovanie návrhov novej legislatívy. Aj ja som si chcel rypnúť, keď som sa dozvedel o zaradení novely zákona 363/2011 Z.z. do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona je rozsiahly.

Dnes by som sa chcel zamerať na dlhodobo zanedbanú oblasť rozhodovania poisťovní o osobitných úhradách za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

Kde začnem? S touto otázkou som otvoril navrhované zmeny § 88. Keď som sa začítal, tak mi napadlo jedno, „ejha, toto nie je zlé!“

V nasledujúcich riadkoch sa nebudem venovať formálnym a právno-technickým nedokonalostiam, ale zameriam sa na podstatu. Spôsob, ktorý ministerstvo zvolilo pri zmene § 88 nie je zlý. Ba dokonca rád konštatujem, že ide o krok, dokonca sériu krokov, dobrým smerom.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv