SZO víta prelomové prehlásenie Spojených Národov o univerzálnom zdravotnom pokrytí

Pridané 27. septembra 2019 | Článok -

23. septembra 2019

Dnes prijali svetoví lídri politickú deklaráciu na vrcholovej úrovni Spojených národov o univerzálnom zdravotnom pokrytí (UZP) – najkomplexnejšom súbore zdravotných záväzkov, ktorý boli kedy prijatý na tejto úrovni.

Táto deklarácia je míľnikom pre všeobecné zdravie a rozvoj“, povedal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ SZO. „Svet má zvyšných 11 rokov na to, aby dosiahol svoje ciele udržateľného rozvoja. Univerzálne zdravotné pokrytie je kľúčom k zabezpečeniu, aby sa tak stalo.“

Univerzálne zdravotné pokrytie je politická voľba: dnes svetoví lídri vyslali signál, že sú pripravení toto rozhodnutie urobiť. Gratulujem im“, dodal.

Deklarácia prišla deň po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) a partneri upozornili na potrebu zdvojnásobiť zdravotné pokrytie v období od dnes po r. 2030, alebo ponechať až 5 miliárd ľudí bez prístupu k zdravotnej starostlivosti.

V rámci prijímania deklarácie sa členské štáty SN zaviazali smerovať k UZP prostredníctvom investovania do štyroch najväčších oblastí týkajúcich sa primárnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zahŕňajú mechanizmus na zabezpečenie toho, aby nikto netrpel finančnou tiesňou kvôli tomu, že musel zaplatiť za zdravotnú starostlivosť z vlastného vrecka a implementovanie vysoko účinných zdravotných zásahov na boj s chorobami a ochrana zdravia žien a detí.

Navyše, krajiny musia posilniť zdravotnícky personál a infraštruktúru a zvýšiť výkonnosť vlád, ktoré budú podávať hlásenie o ich napredovaní na valnom zhromaždení SN r. 2023.

Teraz, keď sa svet zaviazal k zdraviu pre všetkých, je čas pustiť sa do tvrdej práce pretavenia týchto záväzkov do výsledkov“, povedala Melinda Gates, spolupredsedníčka nadácie Bill & Melinda Gates Foundation.

Je to na nás všetkých. Donori a miestne vlády sa musia pohnúť nad rámec obyčajného biznisu a podporiť systémy primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorá zastrešuje väčšinu potrieb ľudí počas ich života“, povedala Gates.

24. septembra spustia SZO a 11 ďalších multilaterálnych organizácií, ktoré spoločne pokrývajú jednu tretinu rozvojovej zdravotníckej pomoci, ich Globálny akčný plán pre zdravie a telesný a duševný blahobyt pre všetkých. Tento plán zabezpečí, že 12 partnerov poskytne efektívnejšiu podporu krajinám, aby im pomohli zabezpečiť univerzálne zdravotné pokrytie a dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja týkajúce sa zdravia.

Pôvodný článok v angličtine si môžete prečítať TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv