Telekonzultácie – nový trend poskytovania zdravotnej starostlivosti

Pridané 30. apríla 2021 | Článok -

Vážení kolegovia,  vážené kolegyne,

pandémia COVID-19 priniesla do našich ambulancií jedno pozitívum – telemedicínu. Konzultácia zdravotného stavu (emailom, telefonicky, videohovorom) sa stalo „bežným“ výkonom a navyše aj extra uhrádzaným z verejného zdravotného poistenia. Dnes v niektorých ambulanciách tvoria tieto výkony aj polovicu všetkých výkonov.

Čo už dnes vieme je, že telekonzultácie majú svoje opodstatnenie a benefity aj po ukončení pandémie Covid-19. Odporúčanie pre všeobecných lekárov ako poskytovať starostlivosť pacientom s artériovou hypertenziou prostredníctvom telekonzultácií, je prvým komplexným dokumentom obsahujúci  jednoduchý, bezpečný a efektívny postup pri manažmente hypertonika.

Lekár sa na základe vyplneného dotazníka pacientom môže „predpripraviť“ a zvoliť konzultáciu – online alebo pozvaním na osobnú návštevu. Navyše pacienta aktívne zapája do liečebného procesu.

Na jeho tvorbe odporúčania a pripomienkovaní sa podieľal multidisciplinárny tím zložený zo zástupcov všeobecného lekárstva (MUDr. Adriana Šimková, PhD. a MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA), internej medicíny (prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP.) a kardiológii (MUDr. Anna Vachulová, PhD. a MUDr. Peter Olexa , PhD.) ako aj zástupcu zdravotnej poisťovne (Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD.; Dôvera zdravotná poisťovňa) a českej konzultačnej spoločnosti v sektore zdravotníctva Advance Healthcare Management Institute (Dominika Zagibová a Mgr. Henrieta Tulejová, M.S.)

V súčasnosti je tento postup v procese schvaľovania na Ministerstve zdravotníctva SR ako Štandardný operačný postup (ŠOP). Jeho znenie ako aj spomínaný dotazník si však v predstihu môžete stiahnuť nižšie:

Telekonzultácia – dotazník pre hypertronika si môžete stiahnuť aj do svojho počítača: Kliknite na View Fullscreen a potom na ikonku:

Dokument: Odporúčania telekonzultácie s názvom Starostlivosť o pacientov s artériovou hypertenziou prostredníctvom telekonzultácií si môžete stiahnuť aj do svojho počítača: Kliknite na View Fullscreen a potom na ikonku:

Dokument: Triediaci mechanizmus si môžete stiahnuť aj do svojho počítača: Kliknite na View Fullscreen a potom na ikonku:

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv