Učte sa v malých skupinách na vlastnej koži

Pridané 28. septembra 2023 | Článok -

Predstavujeme zaujímavé workshopy

MacGyver – alebo ako si poradiť „v divočine” (Beáta Blahová)

Určite ste už zažili situáciu, keď ste sa ocitli mimo civilizácie a museli ste provizórne riešiť náhle vzniknuté zdravotné komplikácie alebo drobné úrazy. Vo workshope sa dozviete, ako si poradiť s niektorými takýmito nečakanými situáciami. Napríklad čo robiť a nerobiť pri uhryznutí hadom, ošetrenie subunguálneho hematómu, bolestivého pľuzgiera na nohe, ako pri opuchu prsta dostať dolu prstene, provizórne ošetrenie rany vo vlasovej časti a ďalšie. Workshop sa skladá z krátkej teoretickej časti, po ktorej bude nasledovať praktická časť, kde si účastníci môžu vyskúšať jednotlivé situácie.

„Social prescribing“ alebo sociálna aktivita na predpis v pozadí EURIPA (Beáta Blahová)

EURIPA je reprezentatívna organizácia, ktorú založili rodinní lekári s cieľom riešiť potreby vidieckych komunít v oblasti zdravia a pohody a profesionálne potreby tých, ktorí im slúžia v celej Európe. Predstavuje rastúcu sieť vidieckych odborníkov a organizácií v celej Európe, ktorí spolupracujú na šírení osvedčených postupov a vedeckých informácií. EURIPA je súčasťou WONCA Europe (www.woncaeurope.org) a tiež Rural WONCA. WONCA je svetová organizácia národných rád a asociácií rodinných lekárov (www. wonca.net). Na poslednom kongrese EURIPA som sa stretla s témou sociálnej preskripcie. Na workshope rada porozprávam nielen, ako na sociálnu preskripciu v iných krajinách a čo môžeme urobiť pre pacientov u nás. Rada vám predstavím aj aktivity EURIPA a vaše možnosti zapojenia sa aj na Slovensku.

BPPV, najčastejšie vertigo v klinickej praxi (Ema Míznerová)

Vertigo patrí k najčastejším symptómom, s ktorými sa všeobecný lekár stretáva vo svojej praxi. V tejto oblasti sa za posledné roky zmenil nielen diagnostický, ale aj terapeutický prístup. S častým paroxyzmálnym polohovým vertigom som sa stretla už pred desiatimi rokmi počas práce v zahraničí na pohotovosti, ako aj v ambulancii všeobecného lekára, a bola som prekvapená, keď som sa vrátila v roku 2018 na Slovensko a diagnostické a repozičné manévre BPPV tu nikto nepoznal. Táto téma je dôležitá v ambulancii všeobecného lekára, lebo napriek typickej symptomatológii BPPV, jednoduchej diagnostike a terapii pomocou manévrov sa momentálne na Slovensku tieto metódy používajú len v špecializovaných ORL alebo neurologických ambulanciách. Jednoduchú pomoc tu môžu (by mali) poskytnúť najmä lekári prvého kontaktu podobne ako je to v zahraničí. Vyhli by sme sa tým zbytočným vyšetreniam u kardiológov, neurológov, ORL vrátane dožadovaného MR mozgu, a tým i psychickej a ekonomickej záťaži pacienta. Aj keď medzi špecialistami sa znalosť týchto metód už dostáva do povedomia, od absolventov lekárskych fakúlt viem, že sa tieto manévre učia na slovenských školách skôr fyzioterapeuti ako lekári. Preto by som chcela predstaviť BPPV mladým všeobecným lekárom, ktorí sa s liečbou tohto typu vertiga nikdy nestretli, ukázať im, ako môžu rýchlo a bezpečne pomôcť svojim pacientom. Je krásne poznať v medicíne jednoduché riešenia na veľmi nepríjemné chorobné stavy a vidieť v očiach pacientov už po prvom manévri úľavu, úsmev a vďaku.

ROZŠÍRENÁ KARDIOPULMONÁLNA RESUSCITÁCIA, AED, ZAISTENIE DÝCHACÍCH CIEST (Ľubomír Molčan)

Prečo práve táto téma?

Počas dlhoročnej praxe v záchrannej zdravotnej službe v posádkach Rýchlej lekárskej pomoci v troch záchranných zdravotných službách, v asi 19 mestách východného Slovenska a v neposlednom rade v posádke Mobilnej intenzívnej jednotky v Prešove, sme okrem primárnych výjazdov k pacientovi realizovali aj výjazdy k pacientom v rôznych ambulanciách, či už išlo o ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, špecializované ambulancie, alebo ambulancie LSPP. Realitou je, že úroveň diagnosticko-terapeutického procesu je individuálna, od dobre diagnostikovaného pacienta s podanou správnou liečbou, kontrolou vitálnych funkcií až po ťažké diagnosticko-terapeutické pochybenia. Často lekár na upozornenie (medzi štyrmi očami) reagoval arogantne a útočne, akoby si nechcel uvedomiť, že svojím konaním mohol vážne ohroziť zdravie a život pacienta. Skôr tu však vidím vplyv stresu, na ktorý nie sú zdravotníci, ktorí sa nestretávajú denne s emergenciami, pripravení. Máme síce povinnosť absolvovať kurzy prvej pomoci, respektíve neodkladnej podpory životných funkcií, ale ako často sa reálne zdravotníci precvičujú v zvládaní neodkladných stavov a ako dobre ich zvládanie ovládajú, neviem zodpovedne zhodnotiť. Osobné skúsenosti z terénu hovoria skôr o slabšej pripravenosti. Samotný manažment emergentného pacienta závisí od viacerých premenných:

 1. Teoretická príprava
 2. Schopnosť použiť teoretické vedomosti v praxi
 3. Prístrojové vybavenie
 4. Materiálno-technické vybavenie
 5. Liekové vybavenie
 6. Zvládanie stresovej situácie
 7. Prístup do danej ambulancie (schody vs. výťah, úzke zárubne, stiesnené priestory, ambulancia, ktorú je ťažké nájsť a pod.)
 8. Vzdialenosť najbližšej posádky ZZS
 9. Vzdialenosť cieľového zdravotníckeho zariadenia a pod.

Mojou úlohou nie je arogantne dokázať kolegom, čo všetko nevedia, ale usmerniť ich, ako najlepšie viem, v tom, čo vedia, ukázať jednoduché, ľahko zapamätateľné postupy, previesť ich manažmentom rôznych emergentných stavov, aby získali istotu pri poskytovaní starostlivosti takémuto pacientovi a nebrali kurz prvej pomoci ako nutné zlo alebo certifikát za najnižšiu cenu na trhu, ako niečo, čo musím…, ale ako príjemného a zrozumiteľného sprievodcu svetom urgentnej medicíny.

WS Denzitometria a všeobecný lekár. Učíme sa navzájom (Adriana Šimková )

Workshop o denzitometrii je v podstate novinkou pre všeobecných lekárov, pretože hoci všeobecný lekár môže indikovať denzitometrické vyšetrenia, ale čo s tým, keď príde výsledok denzitometrie? Ako sa postaviť k tomuto výsledku? Ako správne manažovať pacienta? Práve tento workshop je pre lekárov, pre menšiu skupinku, keďže budeme preberať praktické príklady na základe nálezov z denzitometrie a ukážeme si kazuistiky, ako by sme správne manažovali tohto pacienta. Povieme si, čo môžeme očakávať a kedy odoslať pacienta ďalej, keď mu napríklad vyjde osteopénia z denzitometrického vyšetrenia. Ukážeme si, kde sú tie hranice, kedy manažuje všeobecný lekár a kedy manažuje špecialista. Všeobecný lekár odosiela k špecialistovi alebo, naopak, špecialista odosiela pacientov opäť do ambulancie všeobecného lekára. Príďte sa pozrieť, príďte sa oboznámiť s touto novinkou. Vítame vás a tešíme sa spolu ja aj kolegyne ortopedičky s viacročnými skúsenosťami, ktoré sa prakticky venujú pacientom s osteoporózou a osteopéniou.

NEVYNECHAJTE ANI TIETO WORKSHOPY:

 • Sisty – recept na skvele fungujúcu ambulanciu
 • Edukačná diagnostika a intervencie v pohybovej aktivite, výžive a zmene návykov
 • Poznáme vek cievneho systému?
 • Odlep sa! Rozhýbte sa s Krkou – terapia chrbta
 • Hygiena rúk, používanie rukavíc, dezinfekcia a germicídny žiarič v ambulancii všeobecného lekára
 • Prezentácia sonografických prístrojov
 • Škola chrbta – pohybové ťažkosti na dolných končatinách
 • Kurz prvej pomoci v riešení neodkladných stavov

 Prihlasujte sa včas. Kapacita workshopov je obmedzená.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv