Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR k liečbe antivirotickým liekom Paxlovid

Pridané 12. apríla 2023 | Článok -

TÉMY: ,

aktualizácia 23. marca 2023

Najzásadnejšími aktualizáciami dokumentu sú: 

  • od pacienta sa nevyžaduje povinnosť získania informovaného súhlasu pri indikovaní liečby
  • na potvrdenie diagnózy COVID-19 postačuje domáci samotest (akceptované diagnostické testy dostupné v SR).

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv