Všeobecné odporúčania pre onkologických pacientov počas pandémie COVID-19

Pridané 1. apríla 2020 | Článok -

S ohľadom na komplexnosť problematiky je potrebné, aby boli rozhodnutia individualizované, preto odporúčame onkologickým pacientom, aby si postup ďalšej liečby alebo sledovania po liečbe dohodli so svojim ošetrujúcim onkológom.

Pacienti, u ktorých je novodiagnostikované onkologické ochorenie v čase súčasnej pandémie, sú naďalej vyšetrovaní v nezmenenom režime a ich sledovanie, či liečebný plán je individuálne prispôsobený aktuálnej situácii.

Keďže onkologickí pacienti, hlavne tí, ktorí majú aktívne ochorenie, alebo sú v aktívnej onkologickej liečbe majú všeobecne slabší imunitní systém, sú vo vyššom riziku, aj keď sú v mladom veku. O to je ich ochrana významnejšia, čo je potrebné aby si uvedomili aj tí, ktorí sú s nimi v kontakte.

Aj pre onkologických pacientov a ich okolie platia všeobecné zásady ochrany pred prenosom infekcie, ako je nosenie rúšok, umývanie a dezinfekcia rúk a izolácia od potenciálnych nosičov infekcie.

Všeobecné informácie je možné nájsť na webovej stránke Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) http://onkologia.sk/ a Národného onkologického inštitútu (NOI) https://www.noisk.sk/.

Odporúčame tiež sledovať webovú stránku Ministerstva zdravotníctva https://www.health.gov.sk/Titulka a Úradu verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/.

Nie je zriedkavé, že onkologickí pacienti, hlavne tí, ktorí majú aktívne onkologické ochorenie, alebo sú na aktívnej onkologickej liečbe majú horúčkové ochorenie spojené s postihnutím horných dýchacích ciest. V súčasnej situácii je potrebné v rámci diferenciálnej diagnostiky u každého s typickými prejavmi myslieť na potenciálne ochorenie COVID-19.

Platia tu všeobecné zásady, že by mal byť vyšetrený pacient a pri potvrdení infekcie aj všetky jeho kontakty a ďalej postupovať podľa štandardných odporúčaných postupov.  

Pacienti, ktorí majú prejavy infekcie a sú na aktívnej onkologickej liečbe, alebo majú aktívne onkologické ochorenie by mali v prvom kroku ak je to možné kontaktovať svojho ošetrujúceho onkológa.

Pacienti, ktorí nemajú aktívne onkologické ochorenie, alebo nie sú aktívne liečení, by mali v prípade akútnej infekcie v prvom kroku kontaktovať svojho všeobecného lekára.

Odporúčania SOS onkologickým pacientom počas pandémie COVID-19

1. Rutinné kontroly pacientov po liečbe a pacienti na dlhodobej hormonálnej liečbe:

 To znamená, že sa odkladajú kontrolné návštevy po skončení liečby, akékoľvek otázky, zdravotné problémy, potreby napísania receptu, odporúčame konzultovať s ošetrujúcim onkológom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, vyhnúť sa neohlásenej návšteve ambulancie, cestovaniu.

 Zároveň odporúčame dodržiavať všetky vyhlásené opatrenia a postupy, ako sú v médiách – myslím, že dostatočne jasne a zrozumiteľne komunikované.

2. Pacienti na aktívnej protinádorovej liečbe:

Pacienti, ktorí sú v aktívnej protinádorovej liečbe, odporúčame tak ako vyššie – akékoľvek otázky, zdravotné problémy, potreby napísania receptu, odporúčame konzultovať s ošetrujúcim onkológom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, vyhnúť sa neohlásenej návšteve ambulancie, cestovaniu.

 A navyše, odporúčame pred plánovanou liečbou (ambulantnou alebo hospitalizačnou) konzultovať svojho ošetrujúceho lekára, ambulanciu alebo oddelenie a uistiť sa, že termín platí, že sú k dispozícii lieky, a že môžu prísť.

3. Pacienti, ktorí majú komplikácie po protinádorovej liečbe

  1. Teploty, kašeľ, dýchavicu, slabosť, bolesti kostí, kĺbov – nedajú sa odlíšiť od príznakov infekcie koronavírusom, tu sa musia zamyslieť nad akoukoľvek možnosťou styku buď s človekom, ktorí má potvrdenú infekciu, alebo s niekým, kto bol kdekoľvek v zahraničí za obdobie posledných 2 – 3 týždňov,
  2. akékoľvek iné ťažkosti po liečbe.

 Pre obe skupiny platí samozrejme kontakt so svojim ošetrujúcim onkológomtelefón, e-mail – dostanú usmernenie a odporúčanie.

Pre skupinu 1. navyše prosíme presne informovať, nezabudnúť na presný popis klinických príznakov + nič nezabudnúť a nezamlčať ohľadom kontaktov.

Ak pacient určite vylučuje možnosť kontaktu, onkológ s najväčšou pravdepodobnosťou odporučí kontrolu na onkologickom pracovisku (týka sa predovšetkým pracovísk s posteľovým oddelením).

Ak sa nedá vylúčiť kontakt resp. možnosť získania infekcie koronavírusom, odporúčame postupovať akoby bol pacient rizikový a je potrebný odber na vylúčenie infekcie koronavírusom.

Všetko je však potrebné riešiť po predchádzajúcej telefonickej alebo emailovej konzultácii, v žiadnom prípade neodporúčame bez konzultácie ísť do ambulancie, na urgentný príjem alebo do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia. V prípade, že sa jedná o akútny stav, kontaktovať RZP.

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv