Všeobecný lekár má vykonať vyšetrenie delegované špecialistom len za podmienok stanovených MZ SR. Poznáte ich?

Pridané 10. augusta 2020 | Článok -

Pacienti často navštevujú špecialistu, ktorý pri nasledujúcej kontrole potrebuje výsledky laboratórnych vyšetrení pacienta.

Môže špecialista požiadať o odbery a zabezpečenie laboratórnych vyšetrení všeobecného lekára?

Mal by všeobecný lekár vyhovieť žiadosti pacienta o odbery pre účely jeho plánovanej návštevy u špecialistu?

Za určitých okolnosti áno. Poďme sa na nich pozrieť.

Čítajte VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv