Výzva: Finančná podpora pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie ambulancií v nedostatkových oblastiach

Pridané 3. októbra 2022 | Článok -

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

dovoľujeme si Vás informovať, že MZ SR v súlade s Harmonogramom vyhlasovania výziev/priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti s názvom „Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-fin-podpora-vas

Od 30.9.2022 môžu záujemcovia o príspevok podávať žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch Slovenska.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že poskytujeme plnú súčinnosť pri vypĺňaní žiadostí a pri ostatných procesných krokoch súvisiacich s predkladaním žiadosti. Stačí, ak nás záujemca bude kontaktovať na adrese: ambulant@health.gov.sk.

Všetky bližšie informácie sú zverejnené okrem vyššie uvedeného linku na výzvu aj na webe MZ SR v sekcii „všeobecná ambulantná starostlivosť“ TU: https://www.health.gov.sk/?vseobecna-ambulantna-starostlivost.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii.

 

Dominika Szedély

Oddelenie na podporu ambulantnej starostlivosti

Odbor tvorby strategických zámerov

Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv