Zmeny v nemocničnom a delegovanom predpisovaní liekov

Pridané 21. augusta 2023 | Článok -

Začiatkom roka sme avizovali, že novela zákona o liekoch, ktorá v tom čase čakala na svoje schválenie, navrhovala zaviesť viaceré legislatívne zmeny v oblasti liekov a ich predpisovania. Od tej doby uplynulo pomerne dosť času a novela zákona o liekoch bola prijatá.

Jednotlivým vybraným zmenám sa budeme venovať v nasledujúcom článku Zmeny v nemocničnom a delegovanom predpisovaní liekov.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv