Webová stránka ambulancie? Zriaďte si rovno takú, ktorá vás aj ochráni

Pridané 14. augusta 2023 | Článok -

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zverejňovať informácie, ku ktorým ho viažu právne predpisy. Mnohé z týchto informácií musia poskytovatelia zverejňovať dokonca na webovej stránke ambulancie, ktorú už viacerí majú zriadenú. Spĺňa však takáto webová stránka všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z vyhlášky MZ SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (vyhláška č. 444/2019 Z.z.) a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z.z.)?

Odpoveďou vám budú nasledujúce riadky v článku: Webová stránka ambulancie? Zriaďte si rovno takú, ktorá vás aj ochráni 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv