Aj jediná platba v hotovosti pre ambulanciu znamená povinnosť evidencie v systéme eKasa

Pridané 3. októbra 2019 | Článok -

Elektronická evidencia tržieb prostredníctvom systému eKasa je stále aktuálnou témou, ktorú sme sa vám už niekoľkokrát v našich článkoch pokúsili priblížiť.

V nasledujúcich riadkoch sa zameriame na aktuálny stav súvisiaci so zavádzanými zmenami v ambulanciách, ako aj to, či povinnosti elektronickej evidencie tržieb v systéme eKasa sa týkajú Vašej ambulancie. V neposlednom rade sa vám pokúsime priblížiť, čo všetko je ambulancia povinná evidovať v systéme eKasa a naopak, ktoré tržby nepodliehajú elektronickej evidencii tržieb.

Čítajte viac tu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv