Karanténna PN po plošnom testovaní v SR

Pridané 28. októbra 2020 | Článok -

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

posielame Vám odpovede zo strany SOCIÁLNEJ POISŤOVNE ohľadne karanténnej PN po plošnom testovaní.

 

1. Má pacient pozitívne testovaný antigenovým testom počas plošného testovania nárok na karanténnu PN?

Áno, pozitívne testovaný pacient antigénovým testom, má nárok na karanténnu PN.

 

2. Dátum uznania PN je určený od dátumu pozitívneho antigénového testu?

Áno, dátum uznania PN by mal byť určený od dátumu pozitívneho antigénového testu (t.j. vlastne od dátumu vykonania tohto testu, keďže výsledky sú známe po pár minútach).

 

3. Trvanie PN je 10 dní, ak pacient má asymptomatický priebeh? V prípade symtomatického priebehu u pacienta sa PN predĺži podľa potreby?

PN musí trvať do vykonania kontrolného negatívneho testu, najpresnejšie PCR testu. Túto otázku je potrebné prediskutovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aký druh kontrolného testu sa použije. (budeme čakať na usmernenie zo strany HH -Úradu verejného zdravotníctva)

 

4. Nebude nutné overiť výsledok PCR testom?

PN musí trvať do vykonania kontrolného negatívneho testu, najpresnejšie PCR testu. Túto otázku je potrebné prediskutovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aký druh kontrolného testu sa použije. (budeme čakať na usmernenie zo strany HH -Úradu verejného zdravotníctva)

 

5. Je reálny predpoklad, že RÚVZ nestihnú sprocesovať zápisnice o karanténnych opatreniach pre týchto pacientov, je preto akceptovateľné vystavenie danej karanténnej PN na základe telefonického zadania pacientom?

Áno, podľa usmernenia hlavného hygienika, môže uznať karanténnu PN v tomto prípade pozitívne testovaného pacienta aj všeobecný lekár. Nepredpokladám zneužívanie PN v takýchto pozitívne testovaných prípadoch.

 

6. Má občan žijúci v spoločnej domácnosti s pozitívne testovaný antigenovým testom počas plošného testovania nárok na karanténnu PN?

Áno, má aj takýto občan nárok na karanténnu 10 -dňovú PN, ktorá v prípade, že je takýto občan bez príznakov, sa ukončí. Vyplýva to aj z aktualizovaného usmernenia hlavného hygienika.

 

7. Má občan, ktorý sa nezúčastní plošného testovania nárok na karanténnu PN počas 10 dňovej domácej izolácie?

Občan, ktorý dobrovoľne odmietol zúčastniť sa na plošnom testovaní, nemá nárok na karanténnu PN počas 10-dňovej domácej izolácie.

 

8. Úzky kontakt s pozitívne antigénovo testovaným občanom, obdobne bude mať nárok na karanténnu PN od dátumu kontaktu 10 dní v prípade asymptomatického priebehu. Je to tak?

Áno, úzky kontakt s pozitívne testovanou osobou musí ostať na karanténnej PN, aj bez výsledku testu. Bude testovaná a jej dĺžka sa bude odvíjať od klinických príznakov.

 

S pozdravom a prianím veľa síl pri zvládnutí tejto nie ľahkej situácie

MUDr. Veronika Majtánová

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv