Aké práva má pacient vo vzťahu k svojej zdravotnej dokumentácií vedenej v elektronickej zdravotnej knižke? Môže zdravotnícky pracovník vyhovieť žiadosti pacienta o nezapísanie určitých údajov do elektronickej zdravotnej knižky pacienta? Čo by mal zdravotník v takom prípade robiť? Všetko dôležité sa dozviete v našom článku. Čítajte viac. 

Čo ak si pacient chce vyhotoviť záznam z vyšetrenia? Potrebuje na to súhlas lekára alebo si ho môže vyhotoviť aj bez súhlasu lekára?

Čo robiť v prípade, že s vyhotovením súhlasu ako lekár nesúhlasíte? Môžete v takom prípade odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť, a čo ak by boli pozície vymenené?

Môže lekár vyhotoviť audiovizuálny alebo zvukový záznam z vyšetrenia? Na všetky tieto otázky si odpovieme v článku. Prečítajte si viac. 

Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Akým spôsobom však kontroly zdravotné poisťovne vykonávajú? Môžu ju realizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia o jej výkone? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky, vám poskytneme v článku.

Prečítajte si celý článok. 

Premýšľate nad zmenou alebo kúpou priestorov vašej ambulancie? Zmena alebo kúpa priestorov sa na prvý pohľad javí ako jednoduchá záležitosť, avšak v prípade zdravotníckych priestorov môžu vzniknúť situácie, ktorým je lepšie sa vyhnúť alebo ktoré je potrebné pre rozhodovaní vziať do úvahy. Prečítajte si celý článok. 

Skúste to s právnym webom od mediPRÁVNIKA

Tretie pokračovanie seriálu „Právny web ambulancie“ bude venované zverejňovaniu dokumentov cez webovú stránku ambulancie od mediPRÁVNIKA.

Pozrieme sa tiež na to ako možno cez náš právny web sledovať spokojnosť pacientov s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a splniť si tak povinnosť ambulancie s tým spojenú.  Prečítajte si celý článok.

Odpoveďou je právny web ambulancie od mediPRÁVNIKA

Ambulancie majú povinnosť v zmysle právnych predpisov zverejňovať určité informácie týkajúce sa samotnej ambulancie, ale aj zdravotnej starostlivosti, ktorá sa v nej poskytuje. Niektoré z nich majú byť dokonca zverejnené priamo aj na webovej stránke ambulancie. Viete, že takéto zverejnenie sa dá urobiť elegantne a efektívne? Poďte sa spolu s nami pozrieť na náš právny web ambulancie. Prečítajte si celý článok.

Ďalšia výrazná zmena, ktorá bola v rámci novely zákona o liekoch presadená, je povinnosť ambulantných lekárov po vyšetrení predpisovať pacientovi lieky, ktoré mu indikovali na liečbu. Poďme ale pekne poporiadku v článku Lekári, nezabúdajte pacientovi predpísať lieky, ktoré ste mu indikovali po vyšetrení. Od augusta je to vaša zákonná povinnosť. 

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle upozorňuje, že od 1. septembra 2023 sa skončilo vyplácanie pandemického ošetrovného.

Čo to znamená?

Ako si uplatniť nárok na ošetrovné pri chorobe člena rodiny od 1. septembra?

Sociálna poisťovňa prináša súbor otázok a odpovedí na najčastejšie dotazy v súvislosti s ošetrovným v článku na mediprávnik.sk

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

44. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva sa blíži. Srdečne Vás pozývame 12-14. októbra 2023 do Grand Hotela Bellevue v Hornom Smokovci.

Všetky informácie nájdete na našej internetovej stránke 44. výročná konferencia SSVPL. 

Vážené členky a členovia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, pozývame vás v rámci 44. výročnej konferencie 12.10. 2023 o 18.00 hodine do hotela Bellevue do sály Bellevue III. na Členskú schôdzu SSVPL.

Zákon o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) prešiel opäť ďalšími zmenami, ktoré sa dotkli s účinnosťou od 1. augusta 2023 aj delegovaného predpisovania liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín. Zavedená bola aj jedna veľmi dôležitá povinnosť lekárov predpisovať lieky, ktoré pacientovi indikovali po vyšetrení. Poďme sa ale na všetko pozrieť pekne postupne v našom článku: Aké zmeny v delegovanom predpisovaní nastali od 1. augusta? 

Lekári sa určite pri výkone svojej praxe už stretli s tým, že ich ambulanciu navštívil pacient napr. z iného okresu.

Musí lekár (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) prijať takéhoto „mimorajónneho“ pacienta alebo je možné pacienta z iného okresu odmietnuť? Prípadne je možné za prijatie takéhoto pacienta požadovať od neho úhradu poplatku?

Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo hovorí právna úprava. Odpoveďou vám bude článok: „Rajónni“ vs. „mimorajónni“ pacienti – sú lekári povinní liečiť pacientov mimo svojho obvodu?