Budú môcť byť študenti považovaní za zdravotníckych pracovníkov aj mimo krízovej situácie?

Pridané 19. mája 2023 | Článok -

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a zabezpečenia pomoci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pandémie bola do zákona o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z. z.) vnesená právna úprava, ktorá umožnila, aby aj študenti medicíny a ošetrovateľstva mohli byť po dosiahnutí určitého počtu semestrov v postavení zdravotníckych pracovníkov.

Aktuálne boli do parlamentu predložené hneď dva (a úplne totožné) návrhy, ktoré by mali umožniť, aby študenti mali postavenie zdravotníckeho pracovníka aj mimo existenciu krízovej situácie. Za akých podmienok by to malo byť možné?

Prečítajte si článok na mediprávnik.sk.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv