Postavenie ošetrujúceho lekára v procese kontroly dodržiavania liečebného režimu

Pridané 6. júna 2022 | Článok -

Lekár potvrdzujúci dočasnú práceneschopnosť určuje pacientovi liečebný režim, ktorý musí pacient reálne aj dodržiavať. V rámci liečebného režimu môže určiť lekár pacientovi aj vychádzky.

Čo sa však stane, ak pacient poruší liečebný režim? V najbližších riadkov Vám v rámci nášho seriálu článkov venovaných e-PN prinesieme pohľad na liečebný režim počas dočasnej práceneschopnosti.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv