Návrh zmeny rozsahu praxe praktickej sestry – asistenta

Pridané 4. mája 2023 | Článok -

Aktuálne sa v pripomienkovom konaní nachádza návrh novely vyhlášky MZ SR o rozsahu praxe niektorých zdravotníckych pracovníkov (č. 321/2005 Z.z.), ktorá upravuje aj rozsah praxe praktickej sestry – asistenta.

V rámci návrhu novely tejto vyhlášky by sa mal upraviť rozsah praxe praktickej sestry – asistenta, a to v činnostiach, ktoré môže vykonávať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti samostatne, ale aj v spolupráci s lekárom alebo so zdravotnou sestrou.

Prečítajte si článok na mediprávnik.sk.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv